Toets "Enter" om naar de inhoud te gaan

Gebruik modelvlieglocatie Valkenburg

Per 20 maart kan er weer op doordeweekse dagen overdag gevlogen worden op vlieglocatie 16. Houd er rekening mee dat de firma Heijmans de komende 2 a 3 weken nog werkzaamheden kan uitvoeren, dus controleer altijd eerst het vliegbordje (wel/niet vliegen) bij het kantoor van Heijmans. Na deze periode zullen de werkzaamheden afnemen.

Zie de herziene Richtlijnen Modelvliegen Valkenburg per 15 maart 2017 (PDF, 2 MB), aangepast voor het vliegen op vlieglocatie 16. De belangrijkste wijzigingen zijn aangegeven met rode tekst en een markering in de kantlijn.

Wij vragen jullie de Richtlijnen goed door te nemen en na te leven. De Richtlijnen regelen de meest voorkomende situaties onder reguliere (weers)omstandigheden. Er kunnen zich situaties voordoen dat er van de Richtlijnen afgeweken moet worden; dit gebeurd op aangeven en/of in overleg met de Modelvliegleider.

Veiligheid begint op de eerste plaats bij iedere modelvlieger zelf. Daarom verzoeken wij jullie de volgende veiligheidsprincipes ter harte te nemen als dagelijkse leidraad;

  1. Vlieg veilig
  2. Houd je aan de regels
  3. Meld onveilige situaties
  4. Help elkaar en spreek elkaar aan
  5. Zorg dat je model en materiaal in goede conditie zijn

Wij dringen er bij alle modelvliegleiders op aan zich strikt aan de Richtlijnen te houden. Het niet naleven van deze Richtlijnen kan het modelvliegen op Valkenburg voor beide clubs in gevaar brengen. De Richtlijnen regelen de meest voorkomende situaties onder reguliere (weers)omstandigheden. Er kunnen zich in uitzonderlijke gevallen situaties voordoen dat er van de Richtlijnen afgeweken moet worden; dit gebeurd op aangeven van de modelvliegleider. Mocht een dergelijk situatie zich voordoen, dient dit ter plekke onderling en op respectvolle wijze te worden geregeld.

Geef een antwoord